Πρόγραμμα για το Λύκειο

 

Λύκειο

Προετοιμάζομαι έγκαιρα σε όλες τις τάξεις

Οι Εξετάσεις είναι ένας αγώνας που απαιτεί έγκαιρη και σωστή προετοιμασία. Όσο νωρίτερα και όσο περισσότερο μελετά κανείς τόσο αυξάνει τις πιθανότητες να κερδίσει.
Η σωστή στρατηγική για μαθητές που δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες στο Γυμνάσιο είναι να δουλέψουν συστηματικά στην Α΄ Λυκείου, η οποία είναι αναντίρρητα η πιο σημαντική τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε όλα τα βασικά μαθήματα, Νέα και Αρχαία Ελληνικά, θεμελιώνονται και αναπτύσσονται οι απαραίτητες γνώσεις για την Α΄, τη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου και για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, οι μαθητές που δίνουν προτεραιότητα στα σχολικά μαθήματα και προετοιμάζονται κατάλληλα από νωρίς, είναι εκείνοι που συνεχίζουν απρόσκοπτα στις επόμενες τάξεις και υπερέχουν στις τελικές Εξετάσεις.

Επιλέγω τον κατάλληλο τρόπο προετοιμασίας

Διαχρονικά, τα αποτελέσματα των Πανελληνίων Εξετάσεων επιβεβαιώνουν ότι η προετοιμασία στα πλαίσια ενός οργανωμένου Φροντιστηρίου, υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με την προετοιμασία με ιδιαίτερα μαθήματα.
Κάθε μαθητής, ενταγμένος στο κατάλληλο τμήμα, ακολουθεί συγκροτημένο πρόγραμμα σε όλα τα μαθήματα που διδάσκονται με κοινό σχεδιασμό. Παράλληλα, εξοικειώνεται στις συνθήκες των Εξετάσεων, αξιολογείται αντικειμενικά και αποκτά αυτογνωσία.
Η σύγκριση και η άμιλλα βοηθούν το μαθητή να αντιληφθεί τις δυνατότητές του, να θέσει σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους και να βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση προκειμένου να τους επιτύχει.