Διετές Πρόγραμμα Προετοιμασίας για την Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών Β΄ Λυκείου

Στη Β΄Λυκείου το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει αρκετές ώρες στα μαθήματα Γενικής Παιδείας που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των μαθητών για το σχολείο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μαθήματα εκείνα που εμπεριέχουν γνώσεις απαραίτητες για τη Γ΄Λυκείου.
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών της Β΄ Λυκείου είναι η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και η οργάνωση του τρόπου διαβάσματος ώστε να γίνει πιο αποδοτικό.

Προγράμματα Προετοιμασίας Γ΄Λυκείου  (για μαθητές της Β΄ Λυκείου)

Με το Νέο Εξεταστικό Σύστημα, που οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα, διευρύνεται η ύλη των μαθημάτων αυτών και αναλογικά αυξάνεται η δυσκολία τους. Στο ΠΡΩΤΟ, η προετοιμασία για την ύλη των Πανελληνίων Εξετάσεων ξεκινά από τη Β΄ Λυκείου με ειδικά Προγράμματα Προετοιμασίας. Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία στο ΠΡΩΤΟ δίνοντας στους μαθητές μας σημαντικό προβάδισμα έναντι άλλων υποψηφίων.
Στόχος των Προγραμμάτων Προετοιμασίας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν από νωρίς τις νέες έννοιες και την ειδική επιστημονική ορολογία στα πιο απαιτητικά μαθήματα και να είναι σε θέση την επόμενη χρονιά να ολοκληρώσουν έγκαιρα την ύλη και να αντιμετωπίζουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας, όπως αυτά των Πανελληνίων Εξετάσεων. Επίσης, η εξοικείωση των μαθητών με την ύλη των Εξετάσεων από τη Β΄ Λυκείου τους δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά που αντισταθμίζει σε ένα βαθμό το άγχος των Πανελληνίων.
Τα μαθήματα προετοιμασίας ξεκινούν να διδάσκονται το Σεπτέμβρη και εξαρτώνται από την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και το Επιστημονικό Πεδίο που σκοπεύει κάθε μαθητής να επιλέξει στη Γ΄ Λυκείου. Οι επιλογές αυτές παρουσιάζονται παρακάτω, ξεχωριστά από το εβδομαδιαίο βασικό πρόγραμμα.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων Β’ Λυκείου 
& Προετοιμασίας Γ’ Λυκείου

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Προσανατολισμού – Αδίδακτο κείμενο

Αρχαία Προσανατολισμού – Διδαγμένο κείμενο

Αρχαία Προσανατολισμού – Γραμματική

Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση

Κοινωνιολογία Γ’ Λυκείου

Ιστορία Γ’ Λυκείου

Λογοτεχνία

Σύνολο

Ώρες

2

1

2

2

1

2

1

11